கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->ராணிப்பேட்டை -> வாலாஜாபேட்டை -> கத்தாரிகுப்பம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி மு பரிமளா குமாரி வெற்றி
வார்டு 2 திரு ம பாஸ்கரன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ஏ மகாலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 4 திரு ப ராஜி வெற்றி (குலுக்கல் முறை)
வார்டு 5 திருமதி அ சீதா வெற்றி
வார்டு 6 திரு சே முனிசாமி வெற்றி (குலுக்கல் முறை)
வார்டு 7 திருமதி இரா கீதா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 8 திருமதி ஏ அரசு வெற்றி
வார்டு 9 திரு சு ஜெகன்நாதன் வெற்றி