கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாமக்கல் -> சேந்தமங்கலம் -> உத்திரகிடிக்காவல்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 7 திரு ப சக்திவேல் போட்டி இன்றி தேர்வு