கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாமக்கல் -> மல்லசமுத்திரம் -> பிள்ளாநத்தம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 4 திருமதி கு ராஜம்மாள் போட்டி இன்றி தேர்வு