முடிவுகள் - அனைத்து மாவட்டங்கள்
கட்சியின் பெயர்
மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் கிராம ஊராட்சி தலைவர் கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
மொத்த பதவியிடங்கள் 2/2 1/1 7/8 2/2 20/20 37/40 414/436
போட்டி இன்றி தேர்வு 1 0 0 0 4 6 292
போட்டி தேர்வு 1 1 7 2 16 31 122
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை 0 0 1 0 0 3 22
தேர்தல் தள்ளி வைப்பு 0 0 0 0 0 0 0
தேர்தல் ரத்து 0 0 0 0 0 0 0
அ.இ.அ.தி.மு.க 0 0 0 0 0 0 0
அ.இ.தி.கா 0 0 0 0 0 0 0
பி.எஸ்.பி 0 0 0 0 0 0 0
பி.ஜே.பி 0 0 0 0 0 0 0
சி.பி.ஐ 0 0 0 0 0 0 0
சி.பி.ஐ(எம்) 0 0 0 0 0 0 0
தே.மு.தி.க 0 0 0 0 0 0 0
தி.மு.க 2 1 6 2 14 0 0
இ.தே.கா 0 0 0 0 1 0 0
என்.சி.பி 0 0 0 0 0 0 0
தே.ம.க 0 0 0 0 0 0 0
மற்றவை 0 0 1 0 5 37 414