முடிவுகள் - தஞ்சாவூர்
கட்சியின் பெயர்
மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் கிராம ஊராட்சி தலைவர் கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
மொத்த பதவியிடங்கள் Download PDF Girl in a jacket      1/1 0/0 Download PDF Girl in a jacket      1/1 0/0 0/0 Download PDF Girl in a jacket      1/2 Download PDF Girl in a jacket      24/26
போட்டி இன்றி தேர்வு 1 0 0 0 0 1 16
போட்டி தேர்வு 0 0 1 0 0 0 8
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை 0 0 0 0 0 1 2
தேர்தல் தள்ளி வைப்பு 0 0 0 0 0 0 0
தேர்தல் ரத்து 0 0 0 0 0 0 0
அ.இ.அ.தி.மு.க 0 0 0 0 0 0 0
அ.இ.தி.கா 0 0 0 0 0 0 0
பி.எஸ்.பி 0 0 0 0 0 0 0
பி.ஜே.பி 0 0 0 0 0 0 0
சி.பி.ஐ 0 0 0 0 0 0 0
சி.பி.ஐ(எம்) 0 0 0 0 0 0 0
தே.மு.தி.க 0 0 0 0 0 0 0
தி.மு.க 1 0 0 0 0 0 0
இ.தே.கா 0 0 0 0 0 0 0
என்.சி.பி 0 0 0 0 0 0 0
தே.ம.க 0 0 0 0 0 0 0
மற்றவை 0 0 1 0 0 1 24