கட்சியின் பெயர் - திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - விருதுநகர்
வரிசை எண் மாவட்டத்தின் பெயர் மாநகராட்சியின் பெயர் வார்டு எண் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
No Record Found
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - விருதுநகர்
வரிசை எண் மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு எண் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
No Record Found
முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - விருதுநகர்
வரிசை எண் மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சியின் பெயர் வார்டு எண் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 விருதுநகர் வத்திராயிருப்பு வார்டு 2 திருமதி இரா சந்தனசெல்வி வெற்றி
2 விருதுநகர் வ.புதுப்பட்டி வார்டு 7 திரு வி கே சாந்தாராம் வெற்றி
முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - விருதுநகர்
வரிசை எண் மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியம் பெயர் வார்டு எண் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 விருதுநகர் சிவகாசி வார்டு 25 திரு க சின்னதம்பி வெற்றி
முடிவுகள் - மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - விருதுநகர்
வரிசை எண் மாவட்டத்தின் பெயர் வார்டு எண் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
No Record Found