கட்சியின் பெயர் - இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்
முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - அனைத்து மாவட்டங்கள்
வரிசை எண் மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியம் பெயர் வார்டு எண் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 திருப்பூர் பல்லடம் வார்டு 1 திரு க ஈஸ்வர மகாலிங்கம் வெற்றி