முடிவுகள் - தஞ்சாவூர்
முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் மாநகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவுகள்
1 தஞ்சாவூர் தஞ்சாவூர் வார்டு 8 திரு சு முகம்மது சுல்தான் இப்ராஹிம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் போட்டி இன்றி தேர்வு
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவுகள்
No Record Found
முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவுகள்
1 தஞ்சாவூர் அய்யம்பேட்டை வார்டு 9 திரு எம் அருண்குமார் Others வெற்றி