முடிவுகள் - கிராம ஊராட்சி தலைவர் - தஞ்சாவூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியம் கிராம ஊராட்சி வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தஞ்சாவூர் அம்மாபேட்டை சுரைக்காயூர் செல்வி ரா நிலா போட்டி இன்றி தேர்வு