முடிவுகள் - கிராம ஊராட்சி தலைவர் - தர்மபுரி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியம் கிராம ஊராட்சி வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தர்மபுரி பாலக்கோடு குட்டாணஅள்ளி திருமதி தி ராணி போட்டி இன்றி தேர்வு