முடிவுகள் - கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - நீலகிரி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியம் கிராம ஊராட்சி வார்டு எண் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 நீலகிரி உதகமண்டலம் தொட்டபெட்டா வார்டு 1 திருமதி ஷா ரம்லத் போட்டி இன்றி தேர்வு
2 நீலகிரி உதகமண்டலம் மேல் குந்தா வார்டு 1 திரு செ நாகராசன் போட்டி இன்றி தேர்வு
3 நீலகிரி கூடலூர் சேரங்கோடு வார்டு 11 திருமதி ச பிரமிதா வெற்றி