முடிவுகள் - கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - நாகப்பட்டினம்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியம் கிராம ஊராட்சி வார்டு எண் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 நாகப்பட்டினம் கீழையூர் மடப்புரம் வார்டு 1 திருமதி ம வனிதா போட்டி இன்றி தேர்வு
2 நாகப்பட்டினம் தலைஞாயிறு பனங்காடி வார்டு 8 திருமதி வ கோமதி வெற்றி
3 நாகப்பட்டினம் திருமருகல் ஆதலையூர் வார்டு 9 திரு அ முஹம்மது அன்வர்தீன் வெற்றி
4 நாகப்பட்டினம் நாகப்பட்டினம் சங்கமங்கலம் வார்டு 8 திரு சூ செல்வம் வெற்றி