முடிவுகள் - கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தேனி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியம் கிராம ஊராட்சி வார்டு எண் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தேனி ஆண்டிபட்டி மொட்டனூத்து வார்டு 8 திருமதி ம சரோஜா போட்டி இன்றி தேர்வு
2 தேனி ஆண்டிபட்டி ரெங்கசமுத்திரம் வார்டு 1 திருமதி சே வைதீஸ்வாி போட்டி இன்றி தேர்வு
3 தேனி க.மயிலாடும்பாறை தும்மக்குண்டு வார்டு 7 திருமதி செ பாண்டியம்மாள் போட்டி இன்றி தேர்வு
4 தேனி க.மயிலாடும்பாறை முத்தாலம்பாறை வார்டு 6 திரு கு பிச்சைமணி போட்டி இன்றி தேர்வு
5 தேனி சின்னமனூர் சின்னஓவுலாபுரம் வார்டு 7 திருமதி ம லட்சுமிதேவி வெற்றி
6 தேனி பெரியகுளம் டி.வாடிப்பட்டி வார்டு 4 திரு சி ரவி வெற்றி
7 தேனி பெரியகுளம் வடபுதுப்பட்டி வார்டு 3 திரு வா பிரபாகர் போட்டி இன்றி தேர்வு