முடிவுகள் - கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ராணிப்பேட்டை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியம் கிராம ஊராட்சி வார்டு எண் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 ராணிப்பேட்டை அரக்கோணம் நந்திவேடுத்தாங்கல் வார்டு 1 திருமதி வெ வேளாங்கண்னி போட்டி இன்றி தேர்வு
2 ராணிப்பேட்டை அரக்கோணம் முள்வாய் வார்டு 3 திரு ச ஆறுமுகம் போட்டி இன்றி தேர்வு
3 ராணிப்பேட்டை ஆற்காடு அருங்குன்றம் வார்டு 3 திருமதி சே குமாரி போட்டி இன்றி தேர்வு
4 ராணிப்பேட்டை ஆற்காடு சாம்பசிவபுரம் வார்டு 2 திருமதி ரா அன்னலட்சுமி போட்டி இன்றி தேர்வு
5 ராணிப்பேட்டை திமிரி சிட்டந்தாங்கல் வார்டு 1 திரு சா சிவானந்தன் போட்டி இன்றி தேர்வு
6 ராணிப்பேட்டை திமிரி நல்லூர் வார்டு 5 திருமதி வி செல்வி போட்டி இன்றி தேர்வு
7 ராணிப்பேட்டை திமிரி மேல்நேத்தபாக்கம் வார்டு 2 திரு ச உதயசங்கர் போட்டி இன்றி தேர்வு
8 ராணிப்பேட்டை நெமிலி மேலாந்துரை வார்டு 5 திரு வெ பாபு போட்டி இன்றி தேர்வு
9 ராணிப்பேட்டை வாலாஜாபேட்டை பள்ளேரி வார்டு 6 திருமதி ஆ சந்தியா போட்டி இன்றி தேர்வு
10 ராணிப்பேட்டை வாலாஜாபேட்டை வசூர் வார்டு 5 திருமதி பூ செல்வி போட்டி இன்றி தேர்வு