முடிவுகள் - கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியம் கிராம ஊராட்சி வார்டு எண் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 திருவண்ணாமலை அனக்காவூர் தேத்துறை வார்டு 1 திரு ம பாஸ்கரன் வெற்றி
2 திருவண்ணாமலை அனக்காவூர் நெல்வாய் வார்டு 5 திரு பி அருள் போட்டி இன்றி தேர்வு
3 திருவண்ணாமலை ஆரணி அரியபாடி வார்டு 3 திருமதி செ பாக்கியலட்சுமி போட்டி இன்றி தேர்வு
4 திருவண்ணாமலை ஆரணி கனிகிலுப்பை வார்டு 1 திருமதி ர ஈஸ்வாி போட்டி இன்றி தேர்வு
5 திருவண்ணாமலை ஆரணி சீ.உ.வனம் வார்டு 2 திருமதி சு மல்லிகா போட்டி இன்றி தேர்வு
6 திருவண்ணாமலை ஆரணி மொழுகம்பூண்டி வார்டு 3 திருமதி தி தேவி போட்டி இன்றி தேர்வு
7 திருவண்ணாமலை ஆரணி விளை வார்டு 3 திரு மு கிாிதரன் போட்டி இன்றி தேர்வு
8 திருவண்ணாமலை ஆரணி (மேற்கு) முருகமங்கலம் வார்டு 4 திருமதி அ சிவசங்காி வெற்றி
9 திருவண்ணாமலை கீழ்பென்னாத்தூர் இராஜந்தாங்கல் வார்டு 5 திருமதி ர மல்லிகா போட்டி இன்றி தேர்வு
10 திருவண்ணாமலை கீழ்பென்னாத்தூர் பன்னியூர் வார்டு 3 திரு ஜெ பாஸ்கர் போட்டி இன்றி தேர்வு
11 திருவண்ணாமலை செங்கம் தீத்தாண்டபட்டு வார்டு 5 திரு ந செந்தில் போட்டி இன்றி தேர்வு
12 திருவண்ணாமலை செங்கம் பாச்சல் வார்டு 7 திருமதி ப சோனியா போட்டி இன்றி தேர்வு
13 திருவண்ணாமலை செய்யார் கடுகனூர் வார்டு 3 திரு சி ஏழுமலை போட்டி இன்றி தேர்வு
14 திருவண்ணாமலை செய்யார் குன்னத்தூர் வார்டு 5 திருமதி சே மீனா போட்டி இன்றி தேர்வு
15 திருவண்ணாமலை செய்யார் விண்ணவாடி வார்டு 6 திருமதி ரு பத்மாவதி போட்டி இன்றி தேர்வு
16 திருவண்ணாமலை தண்டராம்பட்டு இளையாங்கன்னி வார்டு 5 திருமதி ஜா ஜான்சி ஷீலாராணி போட்டி இன்றி தேர்வு
17 திருவண்ணாமலை தண்டராம்பட்டு சாத்தனூர் வார்டு 5 திருமதி மு கலைச்செல்வி வெற்றி
18 திருவண்ணாமலை தண்டராம்பட்டு சின்னியம்பேட்டை வார்டு 6 திரு மு சங்கர் போட்டி இன்றி தேர்வு
19 திருவண்ணாமலை தண்டராம்பட்டு தானிப்பாடி வார்டு 7 திருமதி ல கீதா போட்டி இன்றி தேர்வு
20 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை இசுக்கழிக்காட்டேரி வார்டு 3 திரு க வேல்முருகன் போட்டி இன்றி தேர்வு
21 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை நல்லாண்பிள்ளைபெற்றாள் வார்டு 4 திரு சி ஏழுமலை போட்டி இன்றி தேர்வு
22 திருவண்ணாமலை துரிஞ்சாபுரம் புதுமல்லவாடி வார்டு 1 திருமதி ப சாந்தா போட்டி இன்றி தேர்வு
23 திருவண்ணாமலை தெள்ளார் கண்டவராட்டி வார்டு 5 திரு ரா பார்த்தசாரதி போட்டி இன்றி தேர்வு
24 திருவண்ணாமலை தெள்ளார் கீழ்புத்தூர் வார்டு 9 திரு ஏ பெருமாள் போட்டி இன்றி தேர்வு
25 திருவண்ணாமலை தெள்ளார் மழையூர் வார்டு 4 திரு ஆ மோகன் போட்டி இன்றி தேர்வு
26 திருவண்ணாமலை தெள்ளார் மழையூர் வார்டு 5 திருமதி கோ முனியம்மாள் போட்டி இன்றி தேர்வு
27 திருவண்ணாமலை புதுப்பாளையம் தேவனந்தல் வார்டு 2 திரு சு வேடியப்பன் போட்டி இன்றி தேர்வு
28 திருவண்ணாமலை புதுப்பாளையம் மேல்முடியனூர் வார்டு 6 திரு பொ விஜயன் போட்டி இன்றி தேர்வு
29 திருவண்ணாமலை பெரணமல்லூர் அரியபாடி வார்டு 6 திரு ஜெ வினோத் போட்டி இன்றி தேர்வு
30 திருவண்ணாமலை பெரணமல்லூர் மேல்சாத்தமங்கலம் வார்டு 5 திருமதி த மகேஸ்வரி வெற்றி
31 திருவண்ணாமலை பெரணமல்லூர் ஜெகநாதபுரம் வார்டு 4 திரு மு ஏழுமலை போட்டி இன்றி தேர்வு
32 திருவண்ணாமலை போளுர் துரிஞ்சிகுப்பம் வார்டு 9 திருமதி கி சுனந்தா போட்டி இன்றி தேர்வு
33 திருவண்ணாமலை போளுர் வாழியூர் வார்டு 3 திரு சி ஆறுமுகம் வெற்றி
34 திருவண்ணாமலை போளுர் வெள்ளூர் வார்டு 1 திரு ம மணிவண்ணன் போட்டி இன்றி தேர்வு