முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் மாநகராட்சியின் பெயர் வார்டு எண் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தஞ்சாவூர் தஞ்சாவூர் வார்டு 8 திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு சு முகம்மது சுல்தான் இப்ராஹிம் போட்டி இன்றி தேர்வு