கிராம ஊராட்சி தலைவர் - திருப்பூர் -> ஊத்துக்குளி
கிராம ஊராட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
இச்சிப்பாளையம் திருமதி கு பிரேமா வெற்றி