கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல்
ஊராட்சி ஒன்றியம் பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் ரத்து
ஆத்தூர் 1 1 1 0 0
சாணார்பட்டி 1 1 0 1 0
நிலக்கோட்டை 2 2 2 0 0
ஒட்டன்சத்திரம் 1 1 1 0 0
தொப்பம்பட்டி 1 1 1 0 0
வேடசந்தூர் 1 1 1 0 0