கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருப்பத்தூர்
ஊராட்சி ஒன்றியம் பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் ரத்து
மாதனூர் 9 2 0 2 7
கந்திலி 1 1 1 0 0
ஆலங்காயம் 1 1 1 0 0