கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை
ஊராட்சி ஒன்றியம் பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் ரத்து
திருவண்ணாமலை 2 2 2 0 0
கீழ்பென்னாத்தூர் 2 2 2 0 0
துரிஞ்சாபுரம் 1 1 1 0 0
போளுர் 3 3 2 1 0
செங்கம் 2 2 2 0 0
புதுப்பாளையம் 2 2 2 0 0
தண்டராம்பட்டு 4 4 3 1 0
செய்யார் 3 3 3 0 0
அனக்காவூர் 2 2 1 1 0
தெள்ளார் 5 4 4 0 1
பெரணமல்லூர் 3 3 2 1 0
ஆரணி 5 5 5 0 0
ஆரணி (மேற்கு) 1 1 0 1 0