கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தர்மபுரி
ஊராட்சி ஒன்றியம் பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் ரத்து
தர்மபுரி 2 2 2 0 0
பென்னகரம் 1 1 1 0 0
மொரப்பூர் 3 3 1 2 0
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 1 1 1 0 0
காரிமங்கலம் 1 1 1 0 0
பாலக்கோடு 2 2 1 1 0
ஏரியூர் 1 1 1 0 0