கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> திருமருகல் -> ஆதலையூர்
வார்டு எண் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 9 திரு அ முஹம்மது அன்வர்தீன் வெற்றி