மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவள்ளுர்
மாநகராட்சி வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
ஆவடி வார்டு 1 திரு அ பிரகாஷ் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 2 திரு சு கோவிந்தராஜ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 3 திரு பெ ஆறுமுகம் மற்றவை வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 4 திரு சா நா ஆசிம் ராஜா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 5 திருமதி ர செண்பகவள்ளி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 6 திருமதி ஜா பைரவி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 7 திருமதி ப ஜெயபிரியா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 8 திரு து சக்திவேலன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 9 திரு கு உதயகுமாா் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 10 திரு அ ஜான் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்) வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 11 திருமதி சு பரிமளா மற்றவை வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 12 திருமதி சி சுந்தரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 13 திரு ப அபிஷேக் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 14 திரு க ராஜேஷ் குமார் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 15 திருமதி வி அம்மு திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 16 திருமதி ஆ மீனாட்சி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 17 திருமதி தா ஷீலா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 18 திருமதி ச சுகன்யா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 19 திருமதி கே சுந்தரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 20 திருமதி திவ்யா தமிழ்வாணன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 21 திரு அ வீரபாண்டியன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 22 திருமதி என் ஜோதிலட்சுமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 23 திரு ச சூா்யகுமாா் மற்றவை வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 24 திரு பி பி பெருமாள் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 25 திரு எம் மதுரை ஆறுமுகம் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 26 திருமதி பி மாலா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 27 திரு உ வெங்கடேசன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 28 திருமதி சு அமுதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 29 திரு ம விமல் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 30 திரு சே செல்வம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 31 திரு ஞா வெங்கடேசன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 32 திரு ஆா் சுதாகரன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 33 திரு வே ஹரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 34 திருமதி ச ரேவதி இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 35 திருமதி யு கீதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 36 திருமதி எச் யாஸ்மீன் பேகம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 37 திரு பொ ரமேஷ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 38 திருமதி மேகலா சீனிவாசன் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 39 திருமதி செ சரளா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 40 திரு கோ ரவி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 41 திருமதி பா சாந்தி மற்றவை வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 42 திரு கோ ராஜேந்திரன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 43 திருமதி ரா செல்வி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 44 திருமதி டி சுமதி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 45 திருமதி ஏ சசீகலா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 46 திருமதி கே மீனாட்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 47 திருமதி வி அழகு விஜயா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஆவடி வார்டு 48 திரு ர கார்த்திக் காமேஷ் மற்றவை வெற்றி View details