மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கன்னியாகுமரி
மாநகராட்சி வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
நாகர்கோவில் வார்டு 1 திரு த தங்கராஜா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 2 திரு பா செல்வகுமார் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 3 திருமதி அ அருள் சபிதா ரெக்ஸலின் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 4 திரு ரெ மகேஷ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 5 திரு எஸ் வி உதயகுமார் மற்றவை வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 6 திருமதி பி அனுஷா பிரைட் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 7 திருமதி எ மேரி ஜெனட் விஜிலா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 8 திரு த சேகர் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 9 திரு கி சு இராமகிருஷ்ணன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 10 திருமதி மு வளர்மதி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 11 திருமதி மு ஸ்ரீலிஜா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 12 திரு எம் சுனில் குமார் பாரதிய ஜனதா கட்சி வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 13 திருமதி வ ஆச்சியம்மாள் பாரதிய ஜனதா கட்சி வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 14 திருமதி நெ கலாராணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 15 திருமதி சை லீலாபாய் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 16 திரு இ ஜவஹர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 17 செல்வி இ ச கௌசுகி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 18 திரு சூ அமல செல்வன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 19 திருமதி ச மோனிகா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 20 திருமதி அ ஆனேறோனைட்சினைடா பாரதிய ஜனதா கட்சி வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 21 திருமதி ஜெ ஜோனா கிறிஸ்டி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 22 திரு பி பால் தேவராஜ் அகியா இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 23 திருமதி விஜிலா ஜஸ்டஸ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 24 திருமதி தி ரோஸிட்டா பாரதிய ஜனதா கட்சி வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 25 திரு ச அக் ஷயா கண்ணன் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 26 திருமதி பொ சொர்ணத்தாய் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 27 திரு கி கோபாலசுப்பிரமணியம் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 28 திருமதி ஜெ நா அனந்த லெட்சுமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 29 திருமதி மு மீனா தேவ் பாரதிய ஜனதா கட்சி வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 30 திருமதி வி சந்தியா இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 31 திருமதி ச சோபி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 32 திருமதி க சிஜி இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 33 திருமதி ம மேரி பிரின்ஸி லதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 34 திரு பா தினகரன் பாரதிய ஜனதா கட்சி வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 35 திருமதி ஜெ ராணி மற்றவை வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 36 திரு ரெ ரமேஷ் பாரதிய ஜனதா கட்சி வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 37 திரு செல்வலிங்கம் அலைஸ் செல்வம் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 38 திரு வி சுப்பிரமணியம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 39 திருமதி மு பாத்திமா ரிஸ்வானா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 40 திருமதி கு அகஸ்டினா கோகிலவாணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 41 திருமதி சு அனிலா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 42 திரு தா ஸ்டாலின் பிரகாஷ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 43 திரு ம விஜயன் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 44 திரு ஜெ சி நவீன்குமார் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 45 திரு ற்றி சதிஷ் பாரதிய ஜனதா கட்சி வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 46 திரு ற்றி வீரசூரப்பெருமாள் மற்றவை வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 47 திருமதி பா ஜெனிதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 48 திருமதி எம்எ பியாசா ஹாஜிபாபு திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 49 திரு வி ஜெயவிக்ரமன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 50 திரு ற்றி ஐயப்பன் பாரதிய ஜனதா கட்சி வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 51 திரு பா முத்துராமன் பாரதிய ஜனதா கட்சி வெற்றி View details
நாகர்கோவில் வார்டு 52 திரு எஸ் ரமேஷ் பாரதிய ஜனதா கட்சி வெற்றி View details