மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கிருஷ்ணகிரி
மாநகராட்சி வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
ஒசூர் வார்டு 1 திரு மு அசோகா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 2 திரு அ ஸ்ரீதரன் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 3 திரு மூ ரஜினிகாந்த் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 4 திரு து ஆறுமுகம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 5 திரு ஆர் ரவி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 6 திருமதி நா மம்தா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 7 திரு சி ஆனந்தைய்யா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 8 திரு வெ ஸ்ரீனிவாசுலு திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 9 திரு நா கிருஷ்ணப்பா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 10 திரு சூ ஆஞ்சப்பா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 11 திருமதி ரா மாரக்கா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 12 திருமதி டி பெருமாயி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 13 திருமதி யஷஸ்வினி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 14 திரு கி வெங்கடேஷ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 15 திருமதி மை ஷி ஸ்ரீலட்சுமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 16 திருமதி காந்திமதி கண்ணன் மற்றவை வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 17 திரு அ நாகராஜ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 18 திரு கு சசிதேவ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 19 திரு மு மாதேஷ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 20 திரு பு சிவராம் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 21 திரு மஞ்சுநாத் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 22 திரு நா சா மாதேஸ்வரன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 23 திரு எஸ் எ சத்யா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 24 திருமதி மஞ்சம்மா மற்றவை வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 25 திருமதி தே மல்லிகா மற்றவை வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 26 திருமதி சில்பா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 27 திரு சீ நாராயணண் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 28 திரு சி புருஷோத்தம ரெட்டி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 29 திருமதி தில்ஷாத் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 30 திருமதி ரா கிருஷ்ணவேணி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 31 திருமதி மோசின் தாஜ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 32 திருமதி வி புஷ்பா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 33 திருமதி எம் இந்திராணி இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 34 திருமதி வரலட்சுமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 35 திருமதி எம் தேவி மற்றவை வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 36 திருமதி கே பாக்கியலட்சுமி மற்றவை வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 37 திரு ரா சென்னிரப்பா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 38 திருமதி ம முருகம்மாள் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 39 திருமதி ஹே லஷ்மி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 40 திருமதி நா பார்வதி பாரதிய ஜனதா கட்சி வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 41 திரு மு குபேரன் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 42 திரு வெ ஜெயபிரகாஷ் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 43 திருமதி பா கெளஷர் பானு மற்றவை வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 44 திருமதி மு மஞ்சுளா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
ஒசூர் வார்டு 45 திருமதி கலாவதி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details