மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - வேலூர்
மாநகராட்சி வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வேலூர் வார்டு 1 திரு கி அன்பு திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 2 திருமதி த விமலா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 3 திரு ஜி ரவி குமாா் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 4 திருமதி லோ சித்ரா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 5 திருமதி ம சித்ரா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 6 திரு கா கோ சீனிவாசன் மற்றவை வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 7 திருமதி வ புஷ்பலதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் போட்டி இன்றி தேர்வு View details
வேலூர் வார்டு 8 திரு மா சுனில் குமாா் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் போட்டி இன்றி தேர்வு View details
வேலூர் வார்டு 9 திருமதி ப சிவசங்கரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 10 திரு பொ ரமேஷ் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 11 திரு சுரா ரஜினி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 12 திரு ரா சரவணன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 13 திருமதி ச சரண்யா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 14 திருமதி கு சாமுண்டீஸ்வரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 15 திரு வி ர நித்தியகுமார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 16 திருமதி கே அமலநிருபா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 17 திருமதி ச காஞ்சனா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 18 திருமதி எஸ் சுமதி பாரதிய ஜனதா கட்சி வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 19 திருமதி சே மாலதி மற்றவை வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 20 திருமதி ர அமலா மற்றவை வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 21 திரு தா சக்கரவர்த்தி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 22 திரு ஆர் பி ஏழுமலை திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 23 திருமதி சோ ராஜேஸ்வரி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 24 திரு மு சுதாகர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 25 திரு எம் அ கணேஷ் ஷங்கர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 26 திரு மு சேகர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 27 திரு ஜெ சதீஷ்குமார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 28 செல்வி கு மம்தாகுமார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 29 திருமதி கு தர்வாம்பாள் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 30 திரு வி எஸ் முருகன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 31 திருமதி எ சுஜாதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 32 திருமதி ஐ சாஜிதா இம்தியாஸ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 33 திரு சு ஷண்முகம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 34 திரு ரா நரேந்திரன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 35 திரு ச சந்திரசேகரன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 36 திரு கா யூசுப் கான் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 37 திருநங்கை ரா கங்கா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 38 திருமதி த திருப்பாவை திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 39 திரு ஜெ விஜயகுமார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 40 திருமதி எ தபசும பர்வீன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 41 திருமதி ப ரேகா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 42 திருமதி ஜ கைருன்னிசா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 43 திருமதி ஆபிதா கானம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 44 திருமதி தா தவமணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 45 திருமதி கோ அஸ்மிதா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 46 திருமதி அ மாலதி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 47 திரு சா எழிலரசன் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 48 திருமதி ச கோகிலா மற்றவை வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 49 திரு சே லோகநாதன் மற்றவை வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 50 திருமதி வி அருணா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 51 திரு வே ஜெயசங்கர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 52 திரு மு மகேந்திரன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 53 திருமதி க பாபி மற்றவை வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 54 திரு பி சுதாகர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 55 திரு எஸ் சரவணன் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 56 திருமதி பா சங்கீதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 57 திருமதி வி ஆண்டாள் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 58 திரு ச வெங்கடேசன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 59 திரு ஜா செல்வம் மற்றவை வெற்றி View details
வேலூர் வார்டு 60 திருமதி கு திலகவதி மற்றவை வெற்றி View details