மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திரு வீ பிரபாகரன் தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு எஸ் பாலசுப்பிரமணியன் வெற்றி
மற்றவை திருமதி அ சித்ரா தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ந கனகராஜ் தோல்வி