மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - விருதுநகர்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி ச சாந்தலட்சுமி தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி நா மேகலா தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி கா மாரீஸ்வரி வெற்றி
மற்றவை திருமதி பா தேவி தோல்வி
மற்றவை திருமதி அ எஸ்தர் மேரி டயானா தோல்வி