மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - சென்னை
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ர ஸ்ரீதேவி தோல்வி
மற்றவை திருமதி வி மீனாட்சி தோல்வி
மற்றவை திருமதி கு சரஸ்வதி தோல்வி
பாரதிய ஜனதா கட்சி திருமதி மு பில்லம்மை தோல்வி
தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் திருமதி எஸ் நீலாவதி தோல்வி
மற்றவை செல்வி எம் பூமிகா தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி பா உஷாராணி வெற்றி