மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - காஞ்சிபுரம்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி மூ சத்யா தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி வெ லதா தோல்வி
மற்றவை திருமதி பா சூர்யா தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ச மௌலி வெற்றி