மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவள்ளுர்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி வி அம்மு வெற்றி
மற்றவை திருமதி சீ பவானி தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி எல் ஆா் ஆா்த்தி தோல்வி
மற்றவை திருமதி ப பாப்பு தோல்வி
மற்றவை திருமதி த காஞ்சனா தோல்வி