மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - விருதுநகர்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சே தாழை என்ற செம்பருத்தி தோல்வி
மற்றவை திருமதி த ஜான்சிராணி தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி நாகஜோதிலட்சுமி வெற்றி
மற்றவை திருமதி ல செண்பகவள்ளி தோல்வி