மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கன்னியாகுமரி
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி ம ரோஸ்லின் ஞான சோபிதா தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி வே டாரதி சாம்சன் தோல்வி
மற்றவை திருமதி மே செ ஹெலன் மேரி தோல்வி
மற்றவை திருமதி ரி சா சில்வி தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சை லீலாபாய் வெற்றி