மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு ஆ குமார் தோல்வி
மற்றவை திரு வி பிரபாகரன் தோல்வி
மற்றவை திரு த சரவணன் தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு அ பிரகாஷ் வெற்றி