மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவள்ளுர்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஞா நித்யா தோல்வி
மற்றவை திருமதி பா மைதிலி தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஆ மீனாட்சி வெற்றி
மற்றவை திருமதி ச கவிதாஞ்சலி தோல்வி