மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - காஞ்சிபுரம்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சு இந்துமதி தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஜி சசிகலா வெற்றி
மற்றவை திருமதி மா காந்தா தோல்வி
மற்றவை திருமதி வி கே இந்திராதேவி தோல்வி