மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - சென்னை
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி ஆர் கீதா தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஜெ ஷெர்லி தாமஸ் வெற்றி
மற்றவை திருமதி எம் சுகந்தகுமாரி தோல்வி
மற்றவை திருமதி பா திலகவதி தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ட்டி உமா தோல்வி
மற்றவை திருமதி ம சாமுண்டிஸ்வரி தோல்வி
மற்றவை திருமதி மு சாவித்திரி தோல்வி
மற்றவை திருமதி செ ஷோபா மாலினி தோல்வி
பாரதிய ஜனதா கட்சி திருமதி எஸ் கிருஷ்ண பிரியா தோல்வி