மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவள்ளுர்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி ரா மீனாட்சி தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி கே சுந்தரி வெற்றி
மற்றவை திருமதி தி விஜயசாந்தி தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி க ரமணி தோல்வி
மற்றவை திருமதி கு செல்வி தோல்வி
மற்றவை திருமதி பி பிரசன்னமேரி தோல்வி
மற்றவை திருமதி ம சௌரி தோல்வி