மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - காஞ்சிபுரம்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி இ அபிதா தோல்வி
மற்றவை திருமதி மோ பார்வதி தோல்வி
மற்றவை திருமதி சே மன்னம்மாள் தோல்வி
மற்றவை திருமதி சி ஜீவா தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி தே அகிலா வெற்றி