மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கிருஷ்ணகிரி
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
பாரதிய ஜனதா கட்சி திரு ச அஞ்சுகுமார் தோல்வி
மற்றவை திரு ச உதிரமாடன் தோல்வி
மற்றவை திரு த வீரையா தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு பு சிவராம் வெற்றி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு கிருஷ்ணப்பா தோல்வி