மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கோயம்புத்தூர்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி பூங்கொடி சோமசுந்தரம் வெற்றி
பாரதிய ஜனதா கட்சி திருமதி நிர்மலா தேவி ரத்தினசாமி தோல்வி
மற்றவை செல்வி வீ தேவயாணி தோல்வி
மற்றவை திருமதி ப சித்ரா தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி யூ சத்யா தோல்வி
மற்றவை திருமதி ரா கீதாமணி தோல்வி
மற்றவை திருமதி அ அனுஷ்யா தோல்வி