மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி கா சுமதி வெற்றி
மற்றவை திருமதி ரொ மெர்ஸி ஸ்டெல்லா தோல்வி
மற்றவை திருமதி இ மகாலெஷ்மி தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி து தமயந்தி தோல்வி
மற்றவை திருமதி சே சுபிரா பேகம் தோல்வி