மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி கா ராணி தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ச சந்திரலேகா வெற்றி
மற்றவை திருமதி ர காமாட்சி தோல்வி
மற்றவை திருமதி ரா சரண்யா தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஆர் இன்பராணி தோல்வி