மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கிருஷ்ணகிரி
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திரு ஆ விஜயகுமார் தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு மஞ்சுநாத் வெற்றி
மற்றவை திரு ஆ நாகேந்திரன் தோல்வி
மற்றவை திரு ர க சங்கர் தோல்வி
மற்றவை திரு ம கருணாநிதி தோல்வி
இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் திரு கொ முனிராஜ் தோல்வி