மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவள்ளுர்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி என் ஜோதிலட்சுமி வெற்றி
மற்றவை திருமதி ர மேகலா தோல்வி
மற்றவை திருமதி மு தாஜீன் நிஷா தோல்வி
மற்றவை திருமதி பொன்னி சரவணன் தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஆா் மாலா தோல்வி