மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருநெல்வேலி
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி அ வள்ளி கிருஷ்ண பிாியா தோல்வி
மற்றவை திருமதி பி பிரபா ஏஞ்சல் தோல்வி
பாரதிய ஜனதா கட்சி திருமதி சு பேபி தோல்வி
மற்றவை திருமதி இ தேவி தோல்வி
மற்றவை திருமதி ஆா் அனீஸ் பாத்திமா தோல்வி
மற்றவை திருமதி வி மீனாட்சி தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி அ அனாா்கலி வெற்றி
மற்றவை திருமதி ப மாாியம்மாள் தோல்வி