மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி வி நதியா தோல்வி
மற்றவை திருமதி பா ஸ்ரீலா தோல்வி
மற்றவை திருமதி பா மோகனாம்பாள் தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ச பிரியங்கா தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சி சிவரஞ்சனி வெற்றி