மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி எ ஸ்டெல்லா நேசமணி வெற்றி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி எம் லதா தோல்வி
மற்றவை திருமதி வே இந்திரா தோல்வி
மற்றவை திருமதி நோ ஜெபசீலா தோல்வி