மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - வேலூர்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஜெ பொற்செல்வி தோல்வி
மற்றவை திருமதி வி சைலஜா தோல்வி
மற்றவை திருமதி சௌ அபிநயகுமாரி தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி கு தர்வாம்பாள் வெற்றி
மற்றவை திருமதி வா செல்வி தோல்வி