மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - காஞ்சிபுரம்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி ஜெ பாத்திமுத்து தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ர சந்தியா தோல்வி
மற்றவை திருமதி சா அசினாபேகம் தோல்வி
மற்றவை திருமதி செ சுமதி தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஜி ஜோதிலட்சுமி வெற்றி
மற்றவை திருமதி மு ஷிபானா தோல்வி
மற்றவை திருமதி ம சாந்தி தோல்வி